logo red feather pen
homeCountriesreportsubscribecontact
logo red feather pen
Traditionis Custodes applications in

Poland

In Poland, 14 dioceses have responded to the Motu Proprio Traditionis Custodes. Here is a summmary on how they responded ...


🔴 0

🟡 6

🟢 8

suppressed all TLMs
suppressed some TLMs
suppressed no TLM
Switch to Table View
Report updated on: 2021-07-29 08:00
🟢 Gliwice
SilesiaPoland
Bishop: Jan Kopiec

Do dnia 31 sierpnia br. wydana została zgoda na celebracje w tych kościołach diecezji, w których do tej pory liturgia ta była sprawowana.


Report updated on: 2021-08-11 08:00
🟢 Gniezno
Bishop: Wojciech Polak

na terenie Archidiecezji Gnieźnieńskiej mogą być sprawowane Msze święte według Mszału Rzymskiego z 1962 roku w miejscach i czasie, w których były one sprawowane dotychczas


Report updated on: 2021-07-26 08:00
🟡 Legnica
Lesser SilesiaPoland
Bishop: Andrzej Siemieniewski

Celebracje w Jeleniej Górze-Cieplicach w kaplicy pomocniczej św. Anny na tę chwilę pozostają bez zmian. Niestety nie ma już możliwości, aby Msza trydencka była sprawowana w Zgorzelcu w kościele św. Jana Chrzciciela (przyjęte intencje o. Łukasz odprawi w Jeleniej Górze).


Report updated on: 2021-09-06 08:00
🟢 Łomża
Bishop: Janusz Stepnowski

Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski zgodnie z zaleceniami Motu Proprio Traditionis custodes Papieża Franciszka z dnia 16 lipca br. mianował z dniem 1 września 2021 roku delegatów ws. stosowania liturgii rzymskiej sprzed reformy 1970 roku: ks. Radosława Kubła i ks. Pawła Nocko. Wyznaczył ponadto kapłanów, którzy na terenie diecezji łomżyńskiej mogą tę liturgię sprawować. Pasterz diecezji łomżyńskiej zatwierdził statut Duszpasterstwa Tradycji Łacińskiej w Diecezji Łomżyńskiej, który obowiązuje z dniem 1 września br. i wyznaczył miejsca celebracji liturgii rzymskiej sprzed reformy 1970 roku, w których celebracje odbywały się dotychczas. Są to kościoły parafialne pw. św. Jana Chrzciciela w Brańszczyku, pw. Bożego Ciała w Łomży i pw. św. Wojciecha w Ostrołęce.


Report updated on: 2021-07-29 08:00
🟢 Opole
OpolskiePoland
Bishop: Andrzej Czaja

Do czasu weryfikacji, o której mowa w 3. S 1. TC, zezwalam na dalszq dzialalnoéé grup w Opolu, prudniku i Raciborzu, celebrujqcych Mszç éw. wg Mszalu 'w. Jana XXIII z 1962 r.


Report updated on: 2021-09-18 18:00
🟡 Płock
Bishop: Piotr Libera

-


Report updated on: 2022-02-10 10:00
🟢 Poznan
Gran PoloniaPoland
Bishop: Stanisław Gądecki

Na mocy dyspensy, której udzielam zgodnie z kan. 87 §1 Kodeksu Prawa Kanonicznego od normy art. 3 §2 Traditionis custodes, zezwalam na sprawowanie liturgii i nabożeństw wg ksiąg liturgicznych z 1962 roku i starszych w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Jezusa i św.


Report updated on: 2021-09-02 15:00
🟡 Radom
CzęstochowaPoland
Bishop: Henryk Tomasik

We are giving a message regarding the continued functioning of our Pastoral Ministry.


Report updated on: 2021-08-13 10:00
🟢 Sandomierz
Bishop: Krzysztof Nitkiewicz

miejscem sprawowania Mszy św. wg. Mszału Rzymskiego z 1962 r. będzie kościół rektoralny pw. Najświętszej Marii Panny i św. Jacka w Klimontowie (niedziele i święta nakazane) oraz kaplica pw. św. Jacka w Tarnobrzegu – Sielcu (każda czwarta niedziela miesiąca)


Report updated on: 2021-08-26 11:00
🟡 Świdnica
Bishop: Marek Mendyk

Pasterz diecezji świdnickiej wyznaczył do tego trzy miejsca: kościół Krzyża Świętego w Świdnicy, kaplicę św. Marii Magdaleny w Kłodzku oraz – po udzieleniu dyspensy na okres jednego roku – kościół św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej w Wałbrzychu. Z ostatniego z tych miejsc biskup zezwolił korzystać poza porządkiem Mszy św. parafialnych. Zrezygnowano natomiast z Mszy w rycie trydenckim w katedrze.


Report updated on: 2021-07-24 23:00
🟢 Szczecin-Kamień
Szczecin-KamieńPoland
Bishop: Andrzej Dzięga

Informujemy, że zgodnie z życzeniem ks. arcybiskupa Andrzeja Dzięgi wszystkie Msze św. w NFRR w kaplicy rektoralnej św. Józefa w Szczecinie będą sprawowane jak dotychczas, bez żadnych zmian.


Report updated on: 2021-08-26 11:00
🟡 Warszawa-Praga
WarsawPoland
Bishop: Romuald Kamiński

Udzielone zostały również pozwolenia na sprawowanie Mszy św. według Mszału z 1962 r. Wcześniej – zgodnie z Traditionis custodes – na ręce biskupa diecezjalnego zostały złożone stosowne prośby. Zgody otrzymało ośmiu kapłanów. Wśród nich jest ks. prał. Mirosław Mikulski, który w 2009 r. rozpoczął odprawianie Mszy św. trydenckich w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie. Oprócz niego dotychczas pozwolenia otrzymali: ks. Jakub Korczak (delegat biskupa), ks. Franciszek Gomułczak SAC, ks. Konrad Hasior, ks. Jarosław Miłkowski, ks. Tadeusz Siewko, ks. Marcin Bodziak oraz najmłodszy z nich ks. Radosław Tkaczyk, wyświęcony w 2019 r.


Report updated on: 2021-07-24 23:00
🟡 Wrocław
Lesser SilesiaPoland
Bishop: Józef Kupny

Dlatego nie wolno innym duchownym Archidiecezji Wroclawskiej oraz w innych miejscach na terenie Archidiecezji Wrocławskiej sprawować liturgii w ,.starym rycie" bez niezbędnego zezwolenia biskupa iecezjalnego.


Report updated on: 2021-07-24 23:00
🟢 Zielona Gora-Gorzow
Zielona Gora-GorzowPoland
Bishop: Tadeusz Lityński

Missing quote

Are we missing a diocese? You can help us by submiting new information