logo red feather pen
homeCountriesreportsubscribecontact
logo red feather pen
We are moving
we are expanding to track way more topics. Visit us at
Sententia.Center
Traditionis Custodes applications in

Poland

In Poland, 15 dioceses have responded to the Motu Proprio Traditionis Custodes. Here is a summmary on how they responded ...


🔴 4

🟡 1

🟢 10

suppressed all TLMs
suppressed some TLMs
suppressed no TLM
Switch to Table View
Report updated on:
🟢 Gliwice
SilesiaPoland
Bishop: Jan Kopiec

Do dnia 31 sierpnia br. wydana została zgoda na celebracje w tych kościołach diecezji, w których do tej pory liturgia ta była sprawowana.


Report updated on:
🟢 Gniezno
Bishop: Wojciech Polak

na terenie Archidiecezji Gnieźnieńskiej mogą być sprawowane Msze święte według Mszału Rzymskiego z 1962 roku w miejscach i czasie, w których były one sprawowane dotychczas


Report updated on:
🟡 Legnica
Lesser SilesiaPoland
Bishop: Andrzej Siemieniewski

Celebracje w Jeleniej Górze-Cieplicach w kaplicy pomocniczej św. Anny na tę chwilę pozostają bez zmian. Niestety nie ma już możliwości, aby Msza trydencka była sprawowana w Zgorzelcu w kościele św. Jana Chrzciciela (przyjęte intencje o. Łukasz odprawi w Jeleniej Górze).


Report updated on:
🟢 Opole
OpolskiePoland
Bishop: Andrzej Czaja

Do czasu weryfikacji, o której mowa w 3. S 1. TC, zezwalam na dalszq dzialalnoéé grup w Opolu, prudniku i Raciborzu, celebrujqcych Mszç éw. wg Mszalu 'w. Jana XXIII z 1962 r.


Report updated on:
🟢 Poznan
Gran PoloniaPoland
Bishop: Stanisław Gądecki

Na mocy dyspensy, której udzielam zgodnie z kan. 87 §1 Kodeksu Prawa Kanonicznego od normy art. 3 §2 Traditionis custodes, zezwalam na sprawowanie liturgii i nabożeństw wg ksiąg liturgicznych z 1962 roku i starszych w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Jezusa i św.


Report updated on:
🟡 Płock
Bishop: Piotr Libera

-


Report updated on:
🟡 Radom
CzęstochowaPoland
Bishop: Henryk Tomasik

We are giving a message regarding the continued functioning of our Pastoral Ministry.


Report updated on:
🟢 Sandomierz
Bishop: Krzysztof Nitkiewicz

miejscem sprawowania Mszy św. wg. Mszału Rzymskiego z 1962 r. będzie kościół rektoralny pw. Najświętszej Marii Panny i św. Jacka w Klimontowie (niedziele i święta nakazane) oraz kaplica pw. św. Jacka w Tarnobrzegu – Sielcu (każda czwarta niedziela miesiąca)


Report updated on:
🟢 Szczecin-Kamień
Szczecin-KamieńPoland
Bishop: Andrzej Dzięga

Informujemy, że zgodnie z życzeniem ks. arcybiskupa Andrzeja Dzięgi wszystkie Msze św. w NFRR w kaplicy rektoralnej św. Józefa w Szczecinie będą sprawowane jak dotychczas, bez żadnych zmian.


Report updated on:
🟡 Warszawa-Praga
WarsawPoland
Bishop: Romuald Kamiński

Udzielone zostały również pozwolenia na sprawowanie Mszy św. według Mszału z 1962 r. Wcześniej – zgodnie z Traditionis custodes – na ręce biskupa diecezjalnego zostały złożone stosowne prośby. Zgody otrzymało ośmiu kapłanów. Wśród nich jest ks. prał. Mirosław Mikulski, który w 2009 r. rozpoczął odprawianie Mszy św. trydenckich w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie. Oprócz niego dotychczas pozwolenia otrzymali: ks. Jakub Korczak (delegat biskupa), ks. Franciszek Gomułczak SAC, ks. Konrad Hasior, ks. Jarosław Miłkowski, ks. Tadeusz Siewko, ks. Marcin Bodziak oraz najmłodszy z nich ks. Radosław Tkaczyk, wyświęcony w 2019 r.


Report updated on:
🟡 Wrocław
Lesser SilesiaPoland
Bishop: Józef Kupny

Dlatego nie wolno innym duchownym Archidiecezji Wroclawskiej oraz w innych miejscach na terenie Archidiecezji Wrocławskiej sprawować liturgii w ,.starym rycie" bez niezbędnego zezwolenia biskupa iecezjalnego.


Report updated on:
🟢 Zielona Gora-Gorzow
Zielona Gora-GorzowPoland
Bishop: Tadeusz Lityński

Missing quote


Report updated on:
🟢 Łomża
Bishop: Janusz Stepnowski

Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski zgodnie z zaleceniami Motu Proprio Traditionis custodes Papieża Franciszka z dnia 16 lipca br. mianował z dniem 1 września 2021 roku delegatów ws. stosowania liturgii rzymskiej sprzed reformy 1970 roku: ks. Radosława Kubła i ks. Pawła Nocko. Wyznaczył ponadto kapłanów, którzy na terenie diecezji łomżyńskiej mogą tę liturgię sprawować. Pasterz diecezji łomżyńskiej zatwierdził statut Duszpasterstwa Tradycji Łacińskiej w Diecezji Łomżyńskiej, który obowiązuje z dniem 1 września br. i wyznaczył miejsca celebracji liturgii rzymskiej sprzed reformy 1970 roku, w których celebracje odbywały się dotychczas. Są to kościoły parafialne pw. św. Jana Chrzciciela w Brańszczyku, pw. Bożego Ciała w Łomży i pw. św. Wojciecha w Ostrołęce.


Report updated on:
🟡 Świdnica
Bishop: Marek Mendyk

Pasterz diecezji świdnickiej wyznaczył do tego trzy miejsca: kościół Krzyża Świętego w Świdnicy, kaplicę św. Marii Magdaleny w Kłodzku oraz – po udzieleniu dyspensy na okres jednego roku – kościół św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej w Wałbrzychu. Z ostatniego z tych miejsc biskup zezwolił korzystać poza porządkiem Mszy św. parafialnych. Zrezygnowano natomiast z Mszy w rycie trydenckim w katedrze.

Are we missing a diocese? You can help us by submiting new information