logo red feather pen
homeCountriesreportsubscribecontact
logo red feather pen
We are moving
we are expanding to track way more topics. Visit us at
Sententia.Center
Poland - Szczecin-Kamień

🟢 Szczecin-Kamień

No Traditional Latin Mass were suppressed

Bishop

Andrzej Dzięga

Promulgation Date

2021-07-18

Informujemy, że zgodnie z życzeniem ks. arcybiskupa Andrzeja Dzięgi wszystkie Msze św. w NFRR w kaplicy rektoralnej św. Józefa w Szczecinie będą sprawowane jak dotychczas, bez żadnych zmian.

Unverified Account on Facebook

Is this report outdated or innacurate?submit an update