logo red feather pen
homeCountriesreportsubscribecontact
logo red feather pen
We are moving
we are expanding to track way more topics. Visit us at
Sententia.Center
Poland

🟡 Świdnica

Some Traditional Latin Mass were suppressed

Bishop

Marek Mendyk

Promulgation Date

2021-09-23

Pasterz diecezji świdnickiej wyznaczył do tego trzy miejsca: kościół Krzyża Świętego w Świdnicy, kaplicę św. Marii Magdaleny w Kłodzku oraz – po udzieleniu dyspensy na okres jednego roku – kościół św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej w Wałbrzychu. Z ostatniego z tych miejsc biskup zezwolił korzystać poza porządkiem Mszy św. parafialnych. Zrezygnowano natomiast z Mszy w rycie trydenckim w katedrze.

Swidnica

Is this report outdated or innacurate?submit an update