logo red feather pen
homeCountriesreportsubscribecontact
logo red feather pen
We are moving
we are expanding to track way more topics. Visit us at
Sententia.Center
Poland - Gran Polonia

🟢 Poznan

No Traditional Latin Mass were suppressed

Bishop

Stanisław Gądecki

Promulgation Date

2022-02-10

Na mocy dyspensy, której udzielam zgodnie z kan. 87 §1 Kodeksu Prawa Kanonicznego od normy art. 3 §2 Traditionis custodes, zezwalam na sprawowanie liturgii i nabożeństw wg ksiąg liturgicznych z 1962 roku i starszych w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Jezusa i św.

Official Diocese Website

Is this report outdated or innacurate?submit an update