logo red feather pen
homeCountriesreportsubscribecontact
logo red feather pen

🟢 Poznan

No Traditional Latin Mass were supressed in the Diocese of Poznan, according to the source (...)


No Traditional Latin Mass were supressed in the Diocese of Poznan, according to the source "Official Diocese Website" the last update on this report was on February 10, 2022. The bishop at the time of this report was bishop "Stanisław Gądecki"
Is this report outdated or innacurate?submit an update

Source: Official Diocese Website

Na mocy dyspensy, której udzielam zgodnie z kan. 87 §1 Kodeksu Prawa Kanonicznego od normy art. 3 §2 Traditionis custodes, zezwalam na sprawowanie liturgii i nabożeństw wg ksiąg liturgicznych z 1962 roku i starszych w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Jezusa i św.