logo red feather pen
homeCountriesreportsubscribecontact
logo red feather pen

🟢 Opole


No Traditional Latin Mass were supressed in the Diocese of Opole, according to the source "GOSC" the last update on this report was on July 29, 2021. The bishop at the time of this report was bishop "Andrzej Czaja"
Is this report outdated or innacurate?submit an update

Source: GOSC

Do czasu weryfikacji, o której mowa w 3. S 1. TC, zezwalam na dalszq dzialalnoéé grup w Opolu, prudniku i Raciborzu, celebrujqcych Mszç éw. wg Mszalu 'w. Jana XXIII z 1962 r.