logo red feather pen
homeCountriesreportsubscribecontact
logo red feather pen
We are moving
we are expanding to track way more topics. Visit us at
Sententia.Center
Poland - Lesser Silesia

🟡 Wrocław

Some Traditional Latin Mass were suppressed

Bishop

Józef Kupny

Promulgation Date

2021-07-22

Dlatego nie wolno innym duchownym Archidiecezji Wroclawskiej oraz w innych miejscach na terenie Archidiecezji Wrocławskiej sprawować liturgii w ,.starym rycie" bez niezbędnego zezwolenia biskupa iecezjalnego.

Official Diocese Website

Is this report outdated or innacurate?submit an update