logo red feather pen
homeCountriesreportsubscribecontact
logo red feather pen
We are moving
we are expanding to track way more topics. Visit us at
Sententia.Center
Czech Republic

🔴 Hradec Králové

All Traditional Latin Masses were suppressed

Bishop

Jan Vokál

Promulgation Date

2021-08-23

V souvislosti s výše uvedeným připomínám všem kněžím, že na území Královéhradecké diecéze jsem neudělil žádné povolení ke slavení liturgie podle misálu z roku 1962.

Official Diocese Website

Is this report outdated or innacurate?submit an update